Ay: Şubat 2014

Tekrar Değişen Internet Yasası ve HSYK

Yeni DAG BeyazTürkiye’nin bir hukuk devleti olmadığı artık resmileşti.

Görülmemiş bir yolsuzluk skandalı devam etmekteyken, bugün (26 Şubat 2014), Cumhurbaşkanı Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda öngörülen değişiklikleri onayladı. Onaylarken de, HSYK’yı Adalet Bakanına yani hükûmete tâbi kılan Anayasa’ya aykırı bir çok hüküm barındırdığını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gül, bu gibi durumları engellemek için kendisine verilen Anayasal sorumluluğu ve hakkı kullanarak değişiklikleri “hukuka” uygun hale getirilmek üzere Meclis’e iade edeceğine, onaylamayı seçti ve kanunun Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi yönündeki beklentisini ifade etti

Ayrıca dün gece yarısı, İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu (“İnternet Yasası”) da Meclis tarafından yeniden değiştirildi. Evet inanılmaz ama gerçek. Yeni değişiklikler yürürlüğe gireli daha bir hafta olmadan Internet Kanunu, Meclis tarafından bir kez daha değiştirildi!

Unutulmaması gerekir ki Internet Yasası’nın 8. Maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesine 2012 Aralık ayında kanun vasfı dahi taşımadığı tespit edilerek aykırı bulunmuştu. Türkiye bu sebeple bir de tazminata mahkûm edilmişti. Gazeteci hapisleri, YouTube, Vimeo, SoundCloud, Blogger, Vagus TV gibi sayısız siteleri ve hizmetleri kapatmasıyla zaten çok kötü bir şöhrete sahip olan Türkiye, hukukumuzu ve uygulamamızı daha iyi bir hale getirme fırsatını bir kez daha çöpe attı.

YENI DAG Maviİşte size son bir haftada iki kez değiştirilen Internet Yasası ile ilgili bilmeniz gerekenler:

 1. Mahkeme eğer arzu edilen amaca ulaşamayacağını düşünürse sadece URL (sayfa sayfa) bazlı değil, bütün bir web sitesine veya Internet hizmetine (YouTube, Facebook, Twitter, Ekşi Sözlük, Vimeo gibi) erişimi engelleyebilir. Diğer bir deyişle, YouTube, Facebook, Twitter farklı kullanıcılar tarafından defalarca yüklenen videolardan ötürü tamamen kapanabilir.
 2. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (“TİB”) Başkanı, re’sen ve tamamen kendi takdiriyle özel hayatın ihlâli olarak nitelediği bir sitenin kapatılmasını emredebilir. Bu emrini Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne (“Birlik”) gönderir ve Birlik bu emri derhal ve her halukarda en geç dört saat içinde uygulamak zorundadır. Başkan bu kararına 24 saat içinde mahkemeden onay almalıdır.
 3. Özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden kimse mahkemeye dahi gitmeden doğrudan TİB’e içerikten çıkarma talebiyle başvurabilir. TİB bu talebi Birlik’e gönderir. Birlik bu talebi derhal ve her halukarda en geç dört saat içinde uygulamak zorundadır. Başvuruyu yapan kimse 24 saat içinde kapatılma uygulaması için mahkemeden onay almalıdır.
 4. Özel hayatının gizliliği dışında sebeplerden mağdur olduğunu iddia eden kimse doğrudan mahkemeye başvurabilir. Mahkeme talep ile ilgili 24 saat içinde içeriği koyanı ve yer sağlayıcıyı (YouTube, Facebook, Twitter vb.) dinlemeden karar verir. Ancak kapatılma kararından sonra içerik veya yer sağlayıcı bir üst mahkemeye itiraz edebilir.
 5. Internet Yasası’na aykırılık ile ilgili konuları inceleyecek olan Sulh Ceza Mahkemesi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü onayı sayesinde artık Adalet Bakanı’na yani hükûmete bağlanan HSYK tarafından belirlenir.
 6. Erişim Sağlayıcılar, bir özel hukuk tüzel kişisi mahiyetinde olacak olan Erişim Sağlayıcılar Birliği’ni kurmak zorundadır. Birlik’e katılmayan erişim sağlayıcının lisansı iptal edilir.
 7. Yer sağlayıcılar iki yıla kadar trafik bilgisini (IP adresi, hizmetin başlangıç ve bitiş zamanını, yararlanılan hizmetin türünü, aktarılan veri miktarını, abone kimlik bilgilerini) iki yıla kadar saklamak zorundadır. Siber güvenlikle ilgili bilgileri (?) TİB yer sağlayıcıdan isteyebilir.

 

 

Turkey’s New Internet and Separation of Powers Regulations

YENI DAG MaviIt is official! Turkey is no longer a country of rule of law.

Amidst an unprecedented government corruption scandal, today (February 26, 2014), President Gül approved the Bill amending the Law on the High Council of Judges and Prosecutors. President Gül has also publicly stated that the majority of the provisions are contrary to the Constitution, making the judiciary subservient to the Ministry of Justice, to the government, to Prime Minister.

Although President Gül had a Constitutional duty to return the Law to the Parliament to be made “legal”, he preferred to approve the Law and expressed his expectation that the Law should be challenged before the constitutional court.

Also in the early hours of last night, the Law No. 5651 on the Struggle against the Crimes Committed on the Internet (“Internet Law”) has been amended again by the Parliament’s general assembly. Yes, this may sound unbelievable but, although it has just been a week since the new provisions have entered into force, the Parliament amended the Internet Law, again!

It should be noted that the European Court of Human Rights (“ECtHR”) ruled in December 2012 that Article 8 of the Internet Law violates Article 10 of the European Convention on Human Rights (“ECHR”) and that it does not possess the qualities to qualify as “law.” ECtHR condemned the Turkish state to pay compensation. Evidently, Turkey has always been notorious for jailing the journalists and banning sites such as YouTube, Vimeo, SoundCloud, Blogger, Vagus TV and countless others. Now another chance to improve our laws and regulations has been wasted.

Yeni DAG BeyazHere is the “for dummies” version of the Internet Law, which has been amended twice in the last week:

 1. The court is entitled to block access to an entire web site or web based service such as (YouTube, Facebook, Twitter, Ekşi Sözlük, Vimeo), if the court thinks that removing a specific URL will not serve the intended purpose. In other words, Facebook, Twitter or YouTube may be blocked due to specific videos, which are being uploaded over and over again by different users.
 2. The Chairman of the Telecommunications Presidency (“TİB”) may, ex officio, order Access Providers Association (“APA” please see below) to ban access to content that is supposed to be violating privacy. The Chairman of TİB may make such determination and issue such an order based on his sole discretion. The Chairman of TİB will send its banning order to the court within 24 hours after he sends it to the APA. APA will still have to execute the ban immediately and not later than within four hours.
 3. Anyone who claims that her privacy has been violated may directly apply to TİB for content removal, by-passing the content provider, hosting provider and the courts. TİB has to forward the removal request directly to the APA and APA has to execute the order immediately and not later than in four hours. The person who requests removal shall apply to the court to have her removal request approved in 24 hours after filing her removal request.
 4. Anyone who claims to have suffered due to any offense other than privacy violation, may directly apply to the court.  The court has to decide on the complaint in 24 hours without hearing the content or hosting provider. Only after the content is removed, can the content and/or hosting provider object to an upper court.
 5. The court, which will have jurisdiction to hear Internet Law related issues, will be determined by the High Council of Judges and Prosecutors, now subservient (thanks to President Gül’s approval today) to the Minister of Justice (i.e. the government).
 6. Access Providers have to establish a new private legal entity called Access Providers Association (“APA”), the sole duty of which will be to block access! Those who do not participate in APA will lose their service provider’s license.
 7. Hosting providers have to store users’ traffic data (IP addresses, initiation and ending dates of the service, the type of the service offered, amount of the transmitted data, ID data of the subscriber) for up to two years and have to provide it to TİB, when deemed relevant to cyber security.

BEŞ SORUDA YENİ INTERNET DÜZENLEMESİ

Burcak Unsal AnlUHFBEŞ SORUDA YENİ INTERNET DÜZENLEMESİ

1. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (“TİB”) Başkanı kendi takdiriyle özel hayat ihlali olduğunu düşündüğü Internet sitelerine erişimi vereceği bir EMİR ile engelleyebilecek. Bu karara karşı Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edilebilecek.

2. Özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, mahkemeye gitmeden doğrudan TİB’e başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi isteyebilecek. TİB, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderecek. Erişim sağlayıcılar bunu en geç DÖRT saat içinde yerine getirecek. Bu uygulandıktan sonra başvuruyu yapan şikayetçi uygulamayı mahkeme onayına sunacak.

3. Hakim, spesifik bir web sayfasına (URL bazlı) erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlâl olarak düşünülen durumun engellenemeyeceğini düşünürse, internet sitesindeki TÜM YAYININ engellenmesine karar verebilecek.

4. İçeriğe erişimin engellenmesi için gereken tüm alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirler alınarak, DNS değiştirmek gibi yöntemler saf dışı bırakılacak. Yer sağlayıcılar iki yıla kadar trafik bilgilerini saklayacak ve TİB’in talep etmesi halinde tüm bilgiler TİB’e temin edilecek.

5. “Uyar – Kaldır” olarak anılan, Internet’e içeriği koyana ve içeriği koyduğu yere başvurma yöntemi tamamen kaldırılacak. Herkes doğrudan mahkemeye (ya da yukarıda anlatılan durumda TİB’e gidecek), mahkeme kararı 24 saat içinde verecek ve engelleme emrini Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne uygulatacak. Yani Twitter, Facebook, YouTube, Bloglar ve bunlara içerik sağlayan kullanıcılar tamamen süreç dışı bırakılacak.