YouTube kararının şifreleri

Bugün AİHM Türkiye tarafından YouTube’un kapataılmasına ilişkin 1 Aralık’ta (iki gün önce) verdiği kararı değerlendirdim. 
Bugün Anayasa Mahkemesi, 5651 Sayılı Kanunun bir kısım hükümlerinin iptali için yapılan başvuruyu görüşecek.