Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmaya Teknik Yaklaşım

[Browse down for English]
Burçak Ünsal, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ni temsilen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmaya Teknik Yaklaşım” konulu yarım günlük bir seminer sundu.

Burçak Ünsal, representing Corporate Governance Association of Turkey, has offered a half-day seminar on “Technical Approach to Institutionalization of Family Companies” to members of Bursa Chamber of Commerce and Industry.