8 maddede Cerattepe gerçeği

  1. Cerattepe yeni değil, 20 yıllık mesele, kaç tane başka maden şirketi geldi geçti ama “bu seferki” başka.
  2. ÇED Olumlu Raporu, idare mahkemesince iptal edildi ancak temyiz edildi. Danıştay hala görüşüyor fakat yürütmenin durudurulması kararı var, yani hiçbirşey devam edemez. 14 Mart’ta mahkeme keşif yapacak olmasına rağmen işgal sürüyor, insanlar mağdur ediliyor.
  3. Orman Bakanlığı Genelgesi ile, yani bir idari kararla yeni ÇED raporunun önü açılarak yargı kararları dolanılıyor.
  4. Bu yeni ÇED Olumlu Kararı ile devam edilmek istenen proje de 751 kişinin açtığı dava ile karşılaştı fakat bu arada ilk kararı veren mahkemenin 3 hakiminden 2’si değiştirildi ve yeni heyet 7 aydır karar vermiyor.
  5. Orman alanında faaliyet yapılabilmesi için koordinatlarına kadar çok detaylı tahsis yapılması ve teslim tutanağı tutulması lazım. Yapılmadı!
  6. Şantiye binaları, işyeri ve işçi güvenliği için Sosyal Güvenlikten işyeri izni alınması lazım, başvuru bile yok.
  7. “Önleme araması” adı altında aslında “suç önlemek için yapılabilecek üst araması” bahanesiyle Artvinlilerin evlerine, şehirlerine girmesi resmen engelleniyor. Bunun ötesinde Anayasal toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı da insan sağlığına zararı ispatlanmış gaz bombaları ve 7 ilden sevkedilen polis ve jandarma ile gasp ediliyor.
  8. Bu arada madencilik 2015’te en çok küçülen sektör oldu ve ihracatı da %16 geriledi.