İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği’nde Değişiklik

Tebliğ’de bugün (30.11.2015) yapılan bazı değişiklikler hakkında değerlendirmede bulunmadan önce, değişikliklerin mahiyetlerine bakalım.

Tebliğ’e “özür oranı” %40 ve üzeri olan ve işletmeci sisteminde kayıtlı olan “Engelli Abone” tanımı eklenerek, Engelli Aboneler tarafından bildirilen tüm geçerli arızaların, arıza giderme süresine ilişkin ölçüm en hızlı karşılanan %95’inin giderildiği süre olarak belirlendi.

Fiber internet, xDSL, kablo internet gibi bağlantı çeşitlerine göre İnternet paket grupları içinde indirme-gönderme hız ikililerine “Hız Profili” dendi. İşletmeciler artık hız profil ölçümlerini 1000’den daha az sayıda aboneliği bulunan illerde yapmayacak. Hizmet verdikleri toplam abone sayısının %2’sinden fazlasına sahip olan hız profillerine ilişkin ölçümleri de ayrı ayrı gruplandırarak raporlandıracak.

Sonuçların tüm trafiği temsil etmesi amacıyla gözlemler, gerçek trafik yoğunluğu ile orantılı yapılacak, yapılmadığı durumlarda düzenli aralıklarla yapılacak ve sonuçlar gerçek trafik verilerine göre ağırlıklandırılacak.

İlk kez yükümlü olunan hız profilleri için, işletmeciler toplam abone sayısının %2’sine ulaştıkları ayı takip eden üç ay içinde bu hız profiline ilişkin ölçümleri yapmaya başlayacaklar, ancak bu sayının altına düştükleri aydan itibaren bu ölçümlerden muaf olacaklar.

Arıza giderme süresi, arızanın işletmeciye bildirildiği andan itibaren hizmetin tam olarak sunulmaya başlandığı zamana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süredir.

Abonenin arıza giderimi için ileri tarih talebinde bulunduğu veya adresinde bulunmadığı veya aboneye ulaşılamadığı haller, İşletmecinin arızanın giderilip giderilemediği konusunda bilgi alamadığı ara bağlantı yapılan şebekelerden kaynaklanan arızalar, abone mülkiyetinde bulunan cihaz kaynaklı ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arızalar, ve mücbir sebep sonucu oluşan arızalar süreye dahil edilmeyecek.

Bu durumları ispat külfeti İşletmeci’nin olacak. Kullanıcıların arıza bildirimi, haftanın yedi günü ve yirmi dört saat boyunca alınacak ve resmi tatil günleri de ölçüm süresine dahil edilecek.

Engelli kullanıcılara ilişkin arıza giderilme süresinde öncelik tanınması, hız profili ve arıza giderme raporlama gereklilikleri, arıza nevininin giderme hızına dahil edilmemesi istisnalarında ispat külfetinin İşletmeci’de bırakılması ve arıza bildirimine ilişkin sınırsız kabul gerekliliğini erişimin temel bir hak olarak gören hakim görüşe uygun ve olumlu buluyorum. Raporlamaya ilişkin getirilen yüzde ve rakam sınırlamaları da aslında bu şekilde olmasa objektif olarak daha iyi olurdu. Bu gerçeği yadsıyamacak olmakla birlikte, İşletmeci bakımından teşkil ettiği kaynak tahsisi ile sağlanabilecek genel fayda kantarında tarttığımız zaman hizmet sağlayıcılara sağlanacak nisbi kolaylık bakımından sert bir eleştiri de yapamıyorum.