Ünsal Gündüz, SPK ve EBRD Kurumsal Yönetim Projesi’nde Görevlendirildi

Nestor Advisors Ltd. ve Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla 12 ay süreyle görevlendirilmiştir. Proje kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kurumsal yönetime ilişkin zorunlu düzenlemeleri etkin biçimde uygulaması, bu uygulamanın SPK tarafından etkin gözetimi ve zorunlu olmayan ilkelere dair raporlamanın iyileştirilmesi alanlarında gelişim kaydedilmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin SPK açıklaması ve EBRD açıklaması.