Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri Neye Gönüllü Oldu?

Yeni DAG BeyazSon söyleyeceğimi baştan söyleyeyim ki kimse öküz altında buzağı aramasın. Ülkemizde katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi yerleştirmek, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve refah sağlayabilmek için altyapı olan adaleti, hukuk sistemini ve eğitim sistemini ıslah etmemiz gerekmektedir. Demokrasi ve Adalet Gönüllüsü her bireyin arzusu budur. Çabamız güvenilir bir adalet sistemi, Türkiyemizi nihayet rekabetçi bir dünya gücü yapabilecek bir eğitim sistemi, çoğulcu demokrasi ve sağlıkla sürdürülebilir olarak gelişen ekonomi elde etmek içindir.

Hepimiz, Türkiye’deki toplumsal ayrışmanın gerçek derinliğinin farkına ancak varıyoruz. Başbakan 7 Haziran 2013’te Kuzey Afrika gezisinden döndüğünden beri “kendi tebası” olarak gördüğü seçmenleri kutuplaştırmak için toplumun aslında çoğunluğu olan AKP seçmeni olmayanları acımasızca ve orantısızca başkalaştırıyor.

İnsanların ne kadar büyük bir saygı özlemi çektiğini ilk defa gerçekten idrak ediyoruz. Çizilmeye çalışılan pembe tablo, sokağa çıkınca insanların yüzlerine bakınca, birbirlerine karşı olan tahammülsüzlüğünü görünce, yerini derin bir iç sıkıntısına ve çekilince karşı dağları yıkacak bir “of”a bırakıyor.

Şehirlerimizin hali, ormanlarımızın hali, bilimimizin hali, siyasetimizin hali, sanatımızın hali… İktidarda uygulamaya fahiş hatalar silsilesi olarak yansıyan bir “ben bilirimcilik”, bir kamplaştırma, bir şiddet, bir inkâr.  Muhalefette ise bir zaafiyet, çözümsüzlük, kifayetsizlik, slogancılık.

Sonuç: birbirine ve siyasi süreçlere küsmüş, kendisi ve ülkesi için büyük umutlar beslemek yerine, etliye sütlüye bulaşmadan idame ettirilmeye çalışılan “bahşedilmiş” hayatlar.

Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri olarak bizler, bu durumdan bireyleri ve ülkeyi çıkarmak ve ezber bozmak üzere yola çıktık.

Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri’nin amaçlarını üç kavram ile de anlatabilirsiniz, üç bin kelime ile de… Ben, üzerinde iki dakika durup düşününce herkese hitap edeceğinden ve öncelikli olarak talep edileceğinden emin olduğum üç kavram ile anlatmayı tercih ediyorum:

“ADALET “, “ÖZGÜRLÜK” ve  “TERCİHLERE SAYGI”

Elbette ki bunlar içi doldurulması gereken kavramlardır ve dolduruyoruz. Ancak unutulmaması gerekir ki, bunlar felsefi kavramlardır ve iyi niyetli azami çabayla uygulamaya geçirilince gerçek anlamını bulur. Bu üç kavram ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi varken, bize kalan bugüne kadar yapıp ilân ettiğimiz gibi ilkelerimizi anlatmak ve üzerinde birlikte uzlaşmaktır. Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri “ben yaptım oldu, gel katıl” demez. Bıkmadan, usanmadan açıklar, savunur, tartışır, kazanmaya çalışır ve uzlaşır! Buna alışık olmayan Türkiye’de ezber bozar!

YENI DAG MaviDemokrasi ve Adalet Gönüllüleri, isminin bir kısmını da borçlu olduğu 2500 yıllık demokrasi mücadelesinde yepyeni bir kavram ortaya çıkaracak değildir. Ancak Anadolu ve Cumhuriyet tarihimizde demokrasi mücadelesinin kazanılması için ortaya konan tüm çabaya hak ettiği değeri vererek, harcanan çabaya, emeğe, dökülen tere, kana ve göz yaşına fedakarca katkı koyar!

Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri, eğitim ve bilgi, bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ülkemizin tam şu anda acilen ihtiyaç duyduğu çözümleri ortaya koyar ve teklif eder. Bu acil ihtiyaçlardan sadece bir kaçı seçim barajının %5’in altına çekilmesi, sandık güvenliği ve adaletinin sağlanması, temsili demokrasinin en adaletli ve verimli şekilde uygulanması, temsil edilen milletin vekilini en iyi şekilde tanıyıp hesap sorabileceği bir yapıya kavuşturulması, milletvekilliği dokunulmazlıklarının siyasi söylem ve çalışma dışında tüm fiiller veya fiilsizlikler bakımından kaldırılması ve siyasi partilerin demokratikleştirilmesi gibi hususlardır.

Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri, her gönüllüsünün ilgisi, arzusu ve uzmanlığı yönünde çalışmasını sağlayacak biçimde organize olmaktadır.

Bu çalışmaların ilk yoğunlaşacağı konular aşağıdaki gibidir:

  • Ülkemizdeki tüm seçimler ile ilgili aktif bilinçlendirme yapmak ve seçimlere katılımın azami ölçüde olmasını sağlamak,
  • Ülkemizin ve demokrasimizin en acil ihtiyaçları konusunda sonuç bildirileri ortaya çıkararak tüm siyasi partilerden bunları en etkin biçimde talep edecek bir sivil talep oluşturmak,
  • Ülkemizde, hiçbir başka ülkeye nasip olmamış biçimde ortaya çıkmış olan toplumsal haklar talebi enerjisini doğru yöne kanalize edebilecek bir araç, insanları bir arada tutabilecek bir zamk görevi görmek,
  • Ülkesinin ve toplumunun parlak geleceği için çalışmak isteyen bireyler ve gruplar için bir aidiyet duygusu yaratmak,
  • Seçim barajının %5’e çekilmesinden, Türkiye’nin sulak alanlarının korunmasına; kentsel dönüşümden, sürdürülebilir balıkçılığa kadar her konuda çözüm önerilerini oluşturarak mevcut hükûmete ve belediyelere sunmak, uygulanmasını takip etmek,
  • Bunların uygulanmaması halinde UYGULAYABİLECEĞİMİZ ZAMAN GELİNCE, uygulanmak üzere kamu politikalarımıza temel teşkil edecek şekilde hazırlık yapmak.

Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri, kesinlikle hukuka aykırı söylem ve fiillere karşıdır, bunların çalışmalarda kullanılmasına izin vermez.

Demokrasi ve Adalet Gönüllüleri’nin derdi teker teker partiler veya “o siyasetçi, bu siyasetçi” değil kirlenmiş, atalete uğramış, güvenilmez olmuş ve otoriterleşmiş siyasi hayat ve bu siyasetin bozduğu toplumsal adalet, toplumsal uzlaşmadır.

Yeni DAG BeyazDemokrasi ve Adalet Gönüllüleri ,“ülkem için ben ne yapabilirim?” sorusunu kendisine soran HERKESİ, siyasi parti, siyasi görüş, etnisite, inanç, dil, cinsel eğilim ayrımı yapmaksızın ADALET, ÖZGÜRLÜK ve TERCİHLERE SAYGI için “gönüllü” olarak birlikte çalışmaya davet ediyor.

Lütfen ön yargıları, siyasi sloganları, bizi ayrıştıran dogmaları bir tarafa bırakın. Lütfen artık şikayet etmek yerine harekete geçmeyi tercih edin. Lütfen artık ilk kez temel haklar, özgürlükler, insanlık onuru ve istikrarlı gelecek için beraber hareket edelim.